Usmeni prevod na engleski jezik

Usluge usmenog prevođenja na engleski jezik podrazumevaju usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja. Bez obzira na vid događaja koji organizujete, odgovorićemo na sve vaše individualne zahteve i potrebe, posvećeno i analitički, u cilju najkvalitetnijeg prevoda na engleski jezik. Usluga kvalitetnog usmenog prevođenja jedan je od esencijalnih faktora uspešnosti vaših sastanaka, konferencija, poslovnih foruma, službenih poseta i slično.

MS Translation Team

Usmeni prevod na engleski jezik

Simultano prevođenje na engleski jezik, podrazumeva usluge profesionalnog prevođenja prilikom kojeg naši profesionalni prevodioci, najčešće u tandemu, u prevodilačkoj kabini, prevode govoreći skoro istovremeno sa govornikom, dok slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Ove usluge koriste se za prevođenje vaših konferencija, simpozijuma, poslovnih foruma i drugih događaja koje organizujete, a koje podrazumevaju veći broj učesnika. Simultano prevođenje zahteva odgovarajuću tehničku opremu, ali istovremeno štedi vreme i ne remeti dinamiku vašeg skupa.

Kod nekih manje zahtevnih dešavanja koja dopuštaju izvesnu fleksibilnost, simultano prevođenje može da se vrši i korišćenjem opreme tour guide,  koja podrazumeva sisteme za jednosmernu audio komunikaciju čija je primarna namena neposredna podrška vođenju turističkih grupa, ali koji su zbog izuzetne portabilnosti našli primenu i u event industriji, kao i u prevođenju.

Konsekutivno prevođenje na engleski jezik podrazumeva prevodilačke usluge u kratkim odlomcima, posle izlaganja govornika. Ova tehnika prevođenja pogodnija je za prevođenje na manjim sastancima koje organizujete, u okviru manjih radnih grupa. U skladu sa uslovima, ova vrsta usluga profesionalnog prevođenja ne zahteva specifičnu tehničku opremu.

Šišotaž podrazumeva simultano prevođenje šaputanjem ili tihim govorom (od francuske reči chuchotage, koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje). Ovaj vid prevođenja je pogodan ako organizujete bilateralne sastanke za mali broj slušalaca ili za prevođenje grupama koje ne govore zajednički jezik. Takođe, može se koristiti i kada samo jedna osoba na sastanku ne govori istim jezikom. Neretko se koristi i u slučajevima sklapanja braka sa stranim državljaninom, u sudskim procesima ili kod notarskih overa.

U praksi, šišotaž izgleda tako što se naš prevodilac nalazi među slušaocima ili akterima vašeg događaja i simultano im prevodi šaputanjem na uho ili tihim govorom.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?

  • MS Translation Team - klijent Yason
   MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

  Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

  +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
  office@mstranslationteam.rs

  2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
  Web design by Real Media Factory

  MS Translation Team

  Usmeni prevod na engleski jezik

  Usluge usmenog prevođenja na engleski jezik podrazumevaju usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja. Bez obzira na vid događaja koji organizujete, odgovorićemo na sve vaše individualne zahteve i potrebe, posvećeno i analitički, u cilju najkvalitetnijeg prevoda na engleski jezik. Usluga kvalitetnog usmenog prevođenja jedan je od esencijalnih faktora uspešnosti vaših sastanaka, konferencija, poslovnih foruma, službenih poseta i slično.

  Simultano prevođenje na engleski jezik, podrazumeva usluge profesionalnog prevođenja prilikom kojeg naši profesionalni prevodioci, najčešće u tandemu, u prevodilačkoj kabini, prevode govoreći skoro istovremeno sa govornikom, dok slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Ove usluge koriste se za prevođenje vaših konferencija, simpozijuma, poslovnih foruma i drugih događaja koje organizujete, a koje podrazumevaju veći broj učesnika. Simultano prevođenje zahteva odgovarajuću tehničku opremu, ali istovremeno štedi vreme i ne remeti dinamiku vašeg skupa.

  Kod nekih manje zahtevnih dešavanja koja dopuštaju izvesnu fleksibilnost, simultano prevođenje može da se vrši i korišćenjem opreme tour guide,  koja podrazumeva sisteme za jednosmernu audio komunikaciju čija je primarna namena neposredna podrška vođenju turističkih grupa, ali koji su zbog izuzetne portabilnosti našli primenu i u event industriji, kao i u prevođenju.

  Konsekutivno prevođenje na engleski jezik podrazumeva prevodilačke usluge u kratkim odlomcima, posle izlaganja govornika. Ova tehnika prevođenja pogodnija je za prevođenje na manjim sastancima koje organizujete, u okviru manjih radnih grupa. U skladu sa uslovima, ova vrsta usluga profesionalnog prevođenja ne zahteva specifičnu tehničku opremu.

  Šišotaž podrazumeva simultano prevođenje šaputanjem ili tihim govorom (od francuske reči chuchotage, koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje). Ovaj vid prevođenja je pogodan ako organizujete bilateralne sastanke za mali broj slušalaca ili za prevođenje grupama koje ne govore zajednički jezik. Takođe, može se koristiti i kada samo jedna osoba na sastanku ne govori istim jezikom. Neretko se koristi i u slučajevima sklapanja braka sa stranim državljaninom, u sudskim procesima ili kod notarskih overa.

  U praksi, šišotaž izgleda tako što se naš prevodilac nalazi među slušaocima ili akterima vašeg događaja i simultano im prevodi šaputanjem na uho ili tihim govorom.

  Zainteresovani ste za ovu uslugu?

   • MS Translation Team - klijent Schneider Electric
    MS Translation Team - klijent Coveris
    MS Translation Team - klijent Yason
   • MS Translation Team - klijent Energo Tehnika
    MS Translation Team - klijent SMTR Metalika
    MS Translation Team - klijent CeS.COWI
   • MS Translation Team - klijent Dizajn Arhitektura
    MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

   Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

   +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
   office@mstranslationteam.rs

   2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
   Web design by Real Media Factory