Sudski prevodioci za engleski jezik

Sudski prevodioci ili sudski tumači su lica koja poseduju licencu (rešenje) izdatu od strane Ministarstva Pravde ili druge nadležne ustanove, u zavisnosti od države u kojoj se licenca izdaje. Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih, pravnih i ostalih vrsta dokumenata.
Tačnost izvršenog prevoda prevodilac overava svojim potpisom i pečatom.

MS Translation Team

Sudski prevodioci za engleski jezik

Naš tim sudskih prevodilaca pružiće vam usluge sudskog tumačenja, kada vam je potrebno pismeno prevođenje sa overom sudskog prevodioca (tumača) za engleski jezik, ili usmeno prevođenje sudskog prevodioca za engleski jezik.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?

  • MS Translation Team - klijent Yason
   MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

  Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

  +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
  office@mstranslationteam.rs

  2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
  Web design by Real Media Factory

  MS Translation Team

  Sudski prevodioci za engleski jezik

  Sudski prevodioci ili sudski tumači su lica koja poseduju licencu (rešenje) izdatu od strane Ministarstva Pravde ili druge nadležne ustanove, u zavisnosti od države u kojoj se licenca izdaje. Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih, pravnih i ostalih vrsta dokumenata.
  Tačnost izvršenog prevoda prevodilac overava svojim potpisom i pečatom.

  Naš tim sudskih prevodilaca pružiće vam usluge sudskog tumačenja, kada vam je potrebno pismeno prevođenje sa overom sudskog prevodioca (tumača) za engleski jezik, ili usmeno prevođenje sudskog prevodioca za engleski jezik.

  Zainteresovani ste za ovu uslugu?

   • MS Translation Team - klijent Schneider Electric
    MS Translation Team - klijent Coveris
    MS Translation Team - klijent Yason
   • MS Translation Team - klijent Energo Tehnika
    MS Translation Team - klijent SMTR Metalika
    MS Translation Team - klijent CeS.COWI
   • MS Translation Team - klijent Dizajn Arhitektura
    MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

   Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

   +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
   office@mstranslationteam.rs

   2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
   Web design by Real Media Factory