Usmeni prevod na ruski jezik

Usluge usmenog prevođenja na ruski jezik podrazumevaju usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja. Bez obzira na vid događaja koji organizujete, odgovorićemo na sve vaše individualne zahteve i potrebe, posvećeno i analitički, u cilju najkvalitetnijeg prevoda na ruski jezik. Usluga kvalitetnog usmenog prevođenja jedan je od esencijalnih faktora uspešnosti vaših sastanaka, konferencija, poslovnih foruma, službenih poseta.

MS Translation Team

Usmeni prevod na ruski jezik

Simultano prevođenje na ruski jezik, podrazumeva usluge profesionalnog prevođenja prilikom kojeg naši profesionalni prevodioci, najčešće u tandemu, u prevodilačkoj kabini, prevode govoreći skoro istovremeno sa govornikom, dok slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Ove usluge koriste se za prevođenje vaših konferencija, simpozijuma, poslovnih foruma i drugih događaja koje organizujete, a koje podrazumevaju veći broj učesnika. Simultano prevođenje zahteva odgovarajuću tehničku opremu, ali istovremeno štedi vreme i ne remeti dinamiku vašeg skupa.

Kod nekih manje zahtevnih dešavanja koja dopuštaju izvesnu fleksibilnost, simultano prevođenje može da se vrši i korišćenjem opreme tour guide,  koja podrazumeva sisteme za jednosmernu audio komunikaciju čija je primarna namena neposredna podrška vođenju turističkih grupa, ali koji su zbog izuzetne portabilnosti našli primenu i u event industriji, kao i u prevođenju.

Konsekutivno prevođenje na ruski jezik podrazumeva prevodilačke usluge u kratkim odlomcima, posle izlaganja govornika. Ova tehnika prevođenja pogodnija je za prevođenje na manjim sastancima koje organizujete, u okviru manjih radnih grupa. U skladu sa uslovima, ova vrsta usluga profesionalnog prevođenja ne zahteva specifičnu tehničku opremu.

Šišotaž podrazumeva simultano prevođenje šaputanjem ili tihim govorom (od francuske reči chuchotage, koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje). Ovaj vid prevođenja je pogodan ako organizujete bilateralne sastanke za mali broj slušalaca ili za prevođenje grupama koje ne govore zajednički jezik. Takođe, može se koristiti i kada samo jedna osoba na sastanku ne govori istim jezikom. Neretko se koristi i u slučajevima sklapanja braka sa stranim državljaninom, u sudskim procesima ili kod notarskih overa.

U praksi, šišotaž izgleda tako što se naš prevodilac nalazi među slušaocima ili akterima vašeg događaja i simultano im prevodi šaputanjem na uho ili tihim govorom.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?

  • MS Translation Team - klijent Yason
   MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

  Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

  +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
  office@mstranslationteam.rs

  2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
  Web design by Real Media Factory

  MS Translation Team

  Usmeni prevod na ruski jezik

  Usluge usmenog prevođenja na ruski jezik podrazumevaju usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja. Bez obzira na vid događaja koji organizujete, odgovorićemo na sve vaše individualne zahteve i potrebe, posvećeno i analitički, u cilju najkvalitetnijeg prevoda na ruski jezik. Usluga kvalitetnog usmenog prevođenja jedan je od esencijalnih faktora uspešnosti vaših sastanaka, konferencija, poslovnih foruma, službenih poseta.

  Simultano prevođenje na ruski jezik, podrazumeva usluge profesionalnog prevođenja prilikom kojeg naši profesionalni prevodioci, najčešće u tandemu, u prevodilačkoj kabini, prevode govoreći skoro istovremeno sa govornikom, dok slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Ove usluge koriste se za prevođenje vaših konferencija, simpozijuma, poslovnih foruma i drugih događaja koje organizujete, a koje podrazumevaju veći broj učesnika. Simultano prevođenje zahteva odgovarajuću tehničku opremu, ali istovremeno štedi vreme i ne remeti dinamiku vašeg skupa.

  Kod nekih manje zahtevnih dešavanja koja dopuštaju izvesnu fleksibilnost, simultano prevođenje može da se vrši i korišćenjem opreme tour guide,  koja podrazumeva sisteme za jednosmernu audio komunikaciju čija je primarna namena neposredna podrška vođenju turističkih grupa, ali koji su zbog izuzetne portabilnosti našli primenu i u event industriji, kao i u prevođenju.

  Konsekutivno prevođenje na ruski jezik podrazumeva prevodilačke usluge u kratkim odlomcima, posle izlaganja govornika. Ova tehnika prevođenja pogodnija je za prevođenje na manjim sastancima koje organizujete, u okviru manjih radnih grupa. U skladu sa uslovima, ova vrsta usluga profesionalnog prevođenja ne zahteva specifičnu tehničku opremu.

  Šišotaž podrazumeva simultano prevođenje šaputanjem ili tihim govorom (od francuske reči chuchotage, koja u bukvalnom prevodu znači šaputanje). Ovaj vid prevođenja je pogodan ako organizujete bilateralne sastanke za mali broj slušalaca ili za prevođenje grupama koje ne govore zajednički jezik. Takođe, može se koristiti i kada samo jedna osoba na sastanku ne govori istim jezikom. Neretko se koristi i u slučajevima sklapanja braka sa stranim državljaninom, u sudskim procesima ili kod notarskih overa.

  U praksi, šišotaž izgleda tako što se naš prevodilac nalazi među slušaocima ili akterima vašeg događaja i simultano im prevodi šaputanjem na uho ili tihim govorom.

  Zainteresovani ste za ovu uslugu?

   • MS Translation Team - klijent Schneider Electric
    MS Translation Team - klijent Coveris
    MS Translation Team - klijent Yason
   • MS Translation Team - klijent Energo Tehnika
    MS Translation Team - klijent SMTR Metalika
    MS Translation Team - klijent CeS.COWI
   • MS Translation Team - klijent Dizajn Arhitektura
    MS Translation Team - klijent Sogaz osiguranje

   Bulevar Kralja Petra I 33/15, 21000 Novi Sad, Serbia

   +381 60 016 8128     +381 60 016 8188
   office@mstranslationteam.rs

   2016 - 2024 © MS Translation Team - Sva prava zadržana
   Web design by Real Media Factory